Etsi
Olen Tiina Maansydän, nainen Rohkean Jäniksen takana.

Haluan olla tukemassa ihmisiä elämän haasteissa ja risteyskohdissa - ongelmien työstämisessä tavoitteiksi ja voimavaroiksi, tunne- ja vuorovaikutustaidoissa, elämänhallinnassa ja motivaatiotaidoissa sekä elämäntarinan uudelleen kirjoittamisessa. Koulutuksiltani olen ratkaisukeskeinen kuvataide -ja kirjallisuusterapeutti, työnohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä nuorisotoiminnan ohjaaja. Olen suorittanut myös ammatillisia lisäkoulutuksia työ- ja yksilövalmentajana, neuropsykiatrisena valmentajana sekä TRADES-Diploma työhönvalmentajana. Työurani olen työskennellyt valmentajana, kouluttajana ja ohjaajana erilaisissa työyhteisöissä ja ryhmissä. Viimeisimpänä toimin yksilövalmentajana Tukeva-työvalmennussäätiössä, yhteisötaiteilijana Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella sekä palveluntuottajana Kuopion työllisyyspalvelussa.

Käytän työssäni ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työotetta. Hyödynnän kuvataiteen lisäksi draamallisia menetelmiä, valokuvausta, musiikkia, narratiivista eli tarinankerronnallista työtapaa sekä muita toiminnallisia ja luovia menetelmiä.

Ilo, luovuus, rohkeus ja elämän rikkaus kaikkine väreineen toimivat minulle inspiraationa työssäni ja elämässäni.

Haluatko sinä löytää omat vahvuuteesi, voimavarasi ja herkkyyden kuulla itseäsi? Toivotko elämääsi uutta suuntaa ja elämänlaadun paranemista? Autan sinua saavuttamaan tavoitteesi ja menestymään elämässäsi.

Tiina Paakko