Etsi

Rohkea Jänis on luovan alan yritys, jonka tavoitteena on tuottaa taide,- terapia- ja hyvinvointipainotteisia palveluita sekä kokonaisvaltaista mielen hyvinvointia niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Rohkea Jänis tarjoaa ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä taideterapiapalveluita- sekä yksilöllisiä ja räätälöityjä valmennus- ja yhteisötaidepalveluita luovia- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttäen.

Pääsääntöisesti Rohkea Jänis toimii Kuopion seudulla ja Sisä-Savossa, mutta loikkii tarvittaessa myös valtakunnallisesti.

 Luovaa kuvaa